همه چیز در مورد بزرگترین دریاچه ی ایتالیا

دریاچه گاردا Lake Garda بزرگ‌ترین دریاچه ایتالیا است. این دریاچه در شمال ایتالیا در حدود نیمه راه بین ونیز و

ادامه